SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

IGAZSÁGÜGYI SZAKÉRTŐI TEVÉKENYSÉG

A Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara égisze alatt a bírói és hatósági kirendelések, valamint
magán szakvélemények készítésében veszünk részt. Az építési és településrendezési szakterületen
belül kompetenciánk főleg építésjogi, településrendezési, településképi, valamint általános tervezői
etikai ügyekre terjed ki. Szakértői munkánk alapelve minden esetben – így a magán
szakvélemények készítése esetén is – az, hogy a kirendelő hatóságtól vagy a megbízótól, illetve az
érintett felektől független szakértői vélemény készüljön.
Ezen szakterületen belül a legnagyobb sikerként azt éljük meg, ha az érintett felek a szakértői
véleményt kölcsönösen elfogadják és peren vagy más vitás helyzeten kívül közös megegyezéssel
zárják a vitatott ügyet.

ÉPÍTÉSZET-BIOLÓGIA

Mottó:
„Van olyan felfogás is, miszerint mindenkinek az ő hite adatik. Hadd legyen így!“

Mihail Bulgakov: A Mester és Margarita

Tevékenységünket áthatja a természetbe illeszkedés igénye. Minden épületünket a Hely szellemével
(Genius Loci) harmóniában, a természetet reguláló szakrális hálózatokat figyelembe véve álmodunk
meg. Törekszünk a táj és az épített környezet hagyományos karakterének megtartására a korszerű,
környezettudatos technológiák alkalmazása során is. Ezért, miközben ítélkezés nélkül fogadjuk
megrendelőinknek a kor szellemében fogant tervezési programjait, a közös alkotási folyamat
részeként nem rejtjük véka alá saját élet-tapasztalatunkon alapuló értékrendünk figyelmeztetéseit sem.

INGATLANÉRTÉKELÉS, FEJLESZTÉSI TANÁCSADÁS

Ezen tevékenységünkkel elsősorban a Magyarországon ingatlannal rendelkező vagy a Hazánkban befektetni kívánó ügyfeleinknek kívánunk teljes körű szolgáltatást nyújtani. Az építészeti-műszaki szakterületen belül maradva vállajuk a meglévő épületállomány és a közműhálózat felmérését, a létesítmények helyi rendezési tervekkel való összhangjának vizsgálatát vagy szükség szerint más műszaki vizsgálatok elvégeztetését és az ezzel kapcsolatos bonyolítási feladatokat is.

GEOBIOLÓGIA

INGATLANFEJLESZTÉS