TELEPÜLÉSRENDEZÉS

Mottónk: „A természet mindenkori állapota a lélek tükre. Jelen pillanatban még éretlen természetünké. Az épített környezet az ember mindenkori tudásszintjét tükrözi, így például a városszélek tájbaoldódása az ott élők tudatminőségének megfellebbezhetetlen mutatója. A városba egyre beljebb haladva több száz, néhány esetben több ezer év tudásszintjének információival találkozhatunk. Kivételesen torz esetekben csak az utóbbi emberöltőjével.“
Somlósi Lajos

Tevékenységünk a településtervezés és a településfejlesztés számos tevékenységére kiterjed. Készítünk településrendezési terveket, ezek módosítását és felülvizsgálatát. Közreműködünk településképi arculati kézikönyvek és településkép-védelmi rendeletek megalkotásában. Igény szerint főépítészi tevékenységet is ellátunk a településeken. Munkánk sokszor műszaki tanácsadói tevékenység, mellyel régi partnereink rendszeresen felkeresik irodánkat.

RENDEZÉSI TERVEK